Kontakt

Telefoner:
Redaktionelt stof samt spørgsmål om ny annoncer
22 98 16 74 (redaktør Simon Bordal)

Betaling, spørgsmål til fakturaer m.v.
61 16 06 51 (kasserer Susanne Schjellerup Petersen)

Mail,alle emner:
redaktionen@oroenyt.dk