Levering

Hvis du bor på Orø hele året
Orø Nyt deles ud af frivillige til alle, der bor fast på Orø. Kontakt os, hvis du ikke får bladet og gerne vil have det. Bladet er gratis. Ofte kan du tage et eksemplar af bladet i Brugsen på Orø.

Hvis du bor i sommerhus det meste af året
Du kan få Orø Nyt på samme måde som de fastboende. Kontakt os, så aftaler vi levering. Bladet er gratis. Ofte kan du tage et eksemplar af bladet i Brugsen på Orø.

Hvis du vil have bladet sendt med brevpost
Fra årsskiftet 2018/19 sender vi ikke bladet ud med post mere. Det er blevet for dyrt på grund af de politisk bestemte og urimeligt høje posttakster.

Kontakt for levering
redaktionen@oroenyt.dk eller ring 59161674 / 22981674.